پناهیان | سبک زندگی

بستن


 

 

سخنرانی حاج آقا پناهیان

دهه اول محرم 91

دانشگاه تهران

موضوع : سبک زندگی

 

 

 

 

دانلود جلسه اول

 

دانلود جلسه دوم

 

دانلود جلسه سوم

 

دانلود جلسه چهارم

 

دانلود جلسه پنجم

 

دانلود جلسه ششم

 

دانلود جلسه هفتم

این ها را هم اگر دوست داشتی نگاه کن !!!!