کمی از اسرار ولایت

کمی از اسرار ولایت 2

آیا ما می توانیم یک انسان را بر سرنوشت دیگر انسان ها حکمفرما کنیم؟ در مقابل این سوال دو سوال پیش می آید که اولا چه حقی داریم این کار کنیم ثانیا چه دلیل دارد که فساد برطرف شود

اگر یک فردی بر جامعه بشری حکم فرمایی کند دیکتاتوری پدید بیاید از کجا معلوم است حق را رعایت بکند؟ سوال بعدی این که از کجا حق پیدا کرده که این حکومت را داشته باشد ؟

منطق اکثریت بر اقلیت درست است ؟ من باید زیر بار اکثریت بروم؟ از زیر فشار طاغوت در آمدم بیرون که یک دیکتاتوری فردی است و حالا بروم زیر بار دیکتاتوری اجتماعی.

 

ادامه مطلب ...

کمی از اسرار ولایت 1

 

تعریف ولایت چیست؟

ولایت به معنای سرپرستی است

یک سوالی پیش می آید که آیا کسی می تواند بر دیگری سرپرستی داشته باشد ، حیطه این سرپرستی چقدر است؟

انسان ها ولایت گریزی طبیعی دارند فرض کنید اگر انسان ها ولایت را بپذیرند ولایت خودشان را بر دیگران می پذیرند نه ولایت کسی را بر خودشان  فرض کنید این احساسات جایگاه اساسی را دارد بعدا جایگاه آن را بحث می کنیم

اولین نقطه به این بحث این است که آیا چیزی که در واقعیت حیات اجتماعی دیده می شود غیر ولایت مدارانه است؟آیا آدم ها الان بریکدیگر ولایت و سرپرستی به هر معنایی ندارند ؟ ببینید ما در کدام فضا داریم صحبت می کنیم آیا ولایت هایی که ناشی از علم،ثروت و .... است وجود ندارد ما در جامعه ای زندگی می کنیم که این ولایت ها وجود دارد و این ولایت ها دارد اعمال می شود

ادامه مطلب .....

ادامه مطلب ...

کمی از اسرار ولایت

ما از تبار رستم و فرهاد و آرشیم   *    وندر شرار فتنه آخر سیاوشیم

در انتظار رویت آن مهر آفریـن   *    در مجمر سپیده سپندی بر آتشیم

چرا انسان باید با یک انسان خوب تو دل برو باید ولایت ستیزی داشته باشد واقعانمی توان در آورد که چرا باید به امام حسین ظلم شود آخر چه جوری می شود یک شبه یک قومی با امام حسین ستیزه گر شود ولایت ستیزی باید تحلیل شود تا واقعه کربلا بهتر درک شود اگر ولایت گریزی خوب تحلیل شود تنها بودن امام علی بهتر درک می شود دیگه شما طبقه ای به نام عوام ، خاکستری ها ، اکثریت بی تفاوت نخواهید داشت که با مفهوم ولایت اینقدر سرد برخورد کنند و ولی را بادشمنانش تنها بگذارند و ولایت ستیزان از این فرصت استفاده کنند و اورا به گوشه غربت و شهادت بکشانند

ادامه مطلب...........

ادامه مطلب ...