مبانی ولایت فقیه در دو قسمت

بستن


بسیار زیبا و آموزنده…پخش شده از رادیو معارف


از آنجایی که در قاموس دوستان ولایی!!! ما ضد ولایت فقیه هستیم! فکر کنم باید برای گذاشتن این پست هم جواب بدهم….

۴،۷ مگابایت/قسمت اول

دانلود کلیپ صوتی مستقیم

۴،۸ مگابایت/قسمت دوم

دانلود کلیپ صوتی مستقیم

شادی روح امام و شهدا صلوات


این ها را هم اگر دوست داشتی نگاه کن !!!!