پیامک های انتخابات در نگاه رهبري

بستن


پیامک های انتخابات در نگاه رهبري

http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png همچنان كه شركت در انتخابات يك وظيفه است، گزينش خوب و آگاهانه هم يك وظيفه است. مقام معظم رهبریhttp://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
مسأله اول در انتخابات اين است كه همه در اين آزمون عمومي ملت ايران شركت كنند و نشان بدهند كه ملت ايران زنده است و به سرنوشت كشورش علاقه دارد. مقام معظم رهبریhttp://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
در تبليغات انتخابات ارزش‌هاي نظام را نديده نگيرید؛ همديگر را تخريب نكنید و از دادن آمارهاي سست بپرهيزید. مقام معظم رهبری
http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
مردم همه در انتخابات شركت كنند، پرشور شركت كنند، آگاهانه شركت كنند، فكر كنند، تحقيق كنند و آن كسي را كه مي‌خواهند انتخاب كنند. مقام معظم رهبری
http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه از سوي آحاد مردم، مشاركت در سرنوشت كشور است. مقام معظم رهبری
http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
فضاي كشور را بايد فضاي علاقه‌مندي و شوق به اين انتخابات كرد تا مردم بدانند مي‌خواهند كار بزرگي انجام دهند. مقام معظم رهبری
http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
انتخابات در كشور ما بايد مسابقه‌اي براي خدمت باشد، نه مسابقه‌اي براي كسب قدرت. انتخابات اسلامي اين‌گونه است. مقام معظم رهبری
http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
امروز هر برگه رايي كه به صندوق‌ها انداخته مي‌شود، در حقيقت رأي به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي است و اين براي كشور بسيار باارزش و با اهميت است. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
در تبليغات انتخابات مراقبت بشود كه مخارج بيش از متعارف و زيادي و اسراف‌گونه انجام نگيرد. مقام معظم رهبریhttp://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
نظام جمهوري اسلامي، نظام‌هاي انتصابي قدرت‌ها را نسخ كرد و انتخاب مردم را در مديريت كشور داراي نقش كرد. مقام معظم رهبریhttp://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
مشاركت عمومي در انتخابات مهمتر از هر چيز ديگر است چرا كه نشان‌دهندة همبستگي ملي است و همبستگي ملي نيز كشور را در مقابل هر توطئه‌اي مصون مي‌سازد. مقام معظم رهبری
http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
عمل به قانون و خط قانون باید شاخص اصلی در تمام مراحل مختلف انتخابات باشد. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
فضای انتخابات باید سالم باشد. مردم اگر خودشان نامزدهای انتخاباتی را می‌شناسند، طبق تشخیص خود حتما عمل کنند و اگر نمی شناسند از افراد بصیر استفاده کنند. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
به همه نامزدها و هوادارانشان توصیه می کنم که خود را مسوول امنیت انتخابات بدانند و در برابر توطئه دشمن هوشیار باشند و همچنین در تبلیغات انتخاباتی القای فضای اختلاف و ناامیدی نشود. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
حضور مردم در انتخابات نشان می دهد که ملت صاحب دولت، مجلس و همه مسوولان است که این پدیده بسیار مهم همچون سنگری مستحکم کشور و نظام را در مقابل توطئه ها حفظ می کند و دشمنان اسلام و ایران را به هراس می اندازد. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
اگر انتخابات و مردم سالاری در ایران وجود نداشت و اراده های جوشان مردم در میدان های مختلف، تجلی نمی یافت، انقلاب و نظام، حتی یک سال هم در مقابل توطئه های دولتهای سلطه طلب دوام نمی آورد. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
کسانی که در این انتخابات رأی نمی‌آورند، حتماً مراقب باشند که کلاهی که بر سر رای نیاوردگان انتخابات ۸۸ رفت، بر سر آنها نرود. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
در این سی و دو سه انتخابات که از اول انقلاب داشتیم خوشبختانه همه ی اینها سالم بوده؛ البته در همه آنها کسانی معترض بوده اند اما هیچ کدام از انتخابات‌ها ناسالم نبوده و بعد از این هم باید همین گونه باشد. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
انتخاب نامزد اصلح نيز در ميان نامزدهاي صالحي كه صلاحيت آنها تاييد مي‌شود، داراي اهميت فراواني است. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
شخصيت‌هاي صالحي كه به شما معرفي مي‌شوند، آنها را به تناسب اهداف والاي اين ملت و اين انقلاب و اين نظام انتخاب كنيد. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
هرچه حضور در انتخابات بیشتر و پای صندوق‌های رأی شلوغ‌تر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت و مصونیت کشور بالا می رود. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
انتخابات جلوه بسيار زيبا و جذاب مشاركت عمومي و مهمترين گام براي پيگيري اهداف و خواسته‌هاي فردي و اجتماعي است. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
انتخابات پرشور، نظام جمهوري اسلامي را جوان تر از آنچه هست خواهد كرد و روز نويي را براي مردم به ارمغان مي آورد به همين علت از اساسي ترين مسايل كشور است . مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
من بار ديگر شما مردم عزيز و همة مردم كشورمان را دعوت مي‌كنم كه در تجربة انتخاباتي كه در پيش است، فعالانه شركت و حضور پيدا كنيد. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
هنر مردم اين است كه در انتخابات كسي را برگزينند كه به فكر دين و دنيا و فرهنگ ملت باشد و بتواند بار عظيم پيگيري اهداف مادي و معنوي نظام را بر دوش گيرد كه اين امر خطير، از عهده كسي برمي‌آيد كه با نشاط،پرحوصله، با همت، مقتدر و هوشمند باشد. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
انتخابات فقط يك وظيفه نيست ، فقط يك حق هم نيست؛ هم حق شماست ، هم وظيفه ي عمومي است. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه از سوي آحاد مردم، يك مشاركت در سرنوشت كشور است . مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
انتخابات ،‌هم حق ملت است، هم يك وظيفه ي ملي است. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
نظام جمهوري اسلامي نظامهاي انتصابي قدرتها را نسخ كرد و انتخاب مردم را در مديريت كشور داراي نقش كرد. مقام معظم رهبری


http://rasekhoon.net/_img/send_sms.png
اين حق آحاد ملت است كه بتوانند انتخاب كنند و در تعيين مدير كشور داراي نقش باشند. مقام معظم رهبری