دانلود كليپ خاخام يهودي : اسلام دين برتر است

بستن


خاخاماظهارات خاخام يهودي درباره اسلام :

- اين دين قدرتمند و كافي است و مردم را در مسير صحيح تقويت ميكند .

- به زودي دين اكثر مردم اسلام ميشود .

- آينده جهان در اسلام است و اين حقيقتي است .

دانلود كليپ در ادامه ...

خاخاماظهارات خاخام يهودي درباره اسلام :

- اين دين قدرتمند و كافي است و مردم را در مسير صحيح تقويت ميكند .

- به زودي دين اكثر مردم اسلام ميشود .

- آينده جهان در اسلام است و اين حقيقتي است .

دانلود كليپ در ادامه ...

 

 

دانلود كليپ خاخام يهودي / حجم : 2.9 مگابايت /