دانلود کتاب : الگوی علوی در رفتار رهبری

بستن


دانلود کتاب :  الگوی علوی در رفتار رهبری

دانلود کتاب : الگوی علوی در رفتار رهبری

حجم : 1.5 مگابایت  120 صفحه / PDF

»صحبت های آیت الله العظمی بهاءالدینی(ره) :

دل خوشی ما به آقای خامنه ای است.

»مصاحبه با آیت الله مهدوی

»مصاحبه با آیت الله موحدی کرمانی

»مصاحبه با آیت الله مصباح یزدی

»مصاحبه با آیت الله گنابادی

»مصاحبه با دکتر جواد منصوری

دانلود در ادامه...

دانلود کتاب :  الگوی علوی در رفتار رهبری

دانلود کتاب : الگوی علوی در رفتار رهبری

حجم : 1.5 مگابایت  120 صفحه / PDF

»صحبت های آیت الله العظمی بهاءالدینی(ره) :

دل خوشی ما به آقای خامنه ای است.

»مصاحبه با آیت الله مهدوی

»مصاحبه با آیت الله موحدی کرمانی

»مصاحبه با آیت الله مصباح یزدی

»مصاحبه با آیت الله گنابادی

»مصاحبه با دکتر جواد منصوری

دانلود در ادامه...

 

 

 

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود کتاب : الگوی علوی در رفتار رهبری