دانلود مستند وابسته

بستن


دانلود مستند

این مستند 11 قسمتی با پخش جدیدترین تصاویر که بسیاری از آنها  اولین بار نمایش داده می شود به بررسی ابعاد وابستگی رژیم پهلوی به امریکا از بعد استقلال سیاسی بین سالهای 1332تا 1357 می پردازد.

 

دانلود قسمت اول

لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت دوم

لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت سوم

لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت چهارم

لینک مستقیم | لینک کمکی

 

دانلود قسمت پنجم

لینک مستقیم

 

این ها را هم اگر دوست داشتی نگاه کن !!!!