دانلود مستند ترقی پول the acsent of money

بستن


[تصویر: The-Ascent-of-Money--The-Financial-Histo...d-2008.jpg]

 

کتاب های نایل فرگوسن توسط خود او به صورت مستند ساخته و منتشر می شود .
مستند ترقی پول در مورد نظام بانک می باشد و از زبان نایل فرگوسن می شنویم که بانک مترادف با رباست .
این مستند در 6 قسمت تهیه شده و دو قسمت آن توسط واحد تحقیقات پیشرفته ضد تروریسم

(به ریاست استراتژیست حسن عباسی)

[تصویر: The-Ascent-of-Money--The-Financial-Histo...d-2008.jpg]

 

کتاب های نایل فرگوسن توسط خود او به صورت مستند ساخته و منتشر می شود .
مستند ترقی پول در مورد نظام بانک می باشد و از زبان نایل فرگوسن می شنویم که بانک مترادف با رباست .
این مستند در 6 قسمت تهیه شده و دو قسمت آن توسط واحد تحقیقات پیشرفته ضد تروریسم

(به ریاست استراتژیست حسن عباسی)



دانلود part2 قسمت اول (سودای طمع)  ۱۰۸ MB