برنامه راديويي دانشجو با موضوع : "جوان و موسيقي"

بستن


دانشجو ، نام برنامه اي است گفتگو محور ، توليد شده در گروه فرهنگ وادب راديو معارف كه با حضور دانشجويان و كارشناسان مجرب حوزه و دانشگاه ، به شبهات و سؤالات مختلف قشر جوان  به خصوص دانشجويان در امور ديني ، فرهنگي و اجتماعي ، پاسخ داده مي شود. تعدادي از دانشجويان دختر و پسر به عنوان نماينده جامعه دانشجويي كشور باحضور صميمانه در استوديوي برنامه سازي راديو معارف ، سؤالات و شبهات خود را در زمينه هاي مختلف مطرح مي كنند كه توسط كارشناسان امور ديني ، فرهنگي و اجتماعي همچون حجج اسلام ماندگاري ، لاجوردي و برهاني و خانم ها حسيني و سعادتمند و نيلچي زاده و تعداد ديگري از كارشناسان مجرب حوزه ودانشگاه به آنها پاسخ داده مي شود.

دانشجو ، نام برنامه اي است گفتگو محور ، توليد شده در گروه فرهنگ وادب راديو معارف كه با حضور دانشجويان و كارشناسان مجرب حوزه و دانشگاه ، به شبهات و سؤالات مختلف قشر جوان  به خصوص دانشجويان در امور ديني ، فرهنگي و اجتماعي ، پاسخ داده مي شود. تعدادي از دانشجويان دختر و پسر به عنوان نماينده جامعه دانشجويي كشور باحضور صميمانه در استوديوي برنامه سازي راديو معارف ، سؤالات و شبهات خود را در زمينه هاي مختلف مطرح مي كنند كه توسط كارشناسان امور ديني ، فرهنگي و اجتماعي همچون حجج اسلام ماندگاري ، لاجوردي و برهاني و خانم ها حسيني و سعادتمند و نيلچي زاده و تعداد ديگري از كارشناسان مجرب حوزه ودانشگاه به آنها پاسخ داده مي شود.


جوان و موسیقی1 / استاد برهاني / زمان: 42 دقيقه / حجم : 3.7 مگابايت / mp3

جوان و موسیقی2 / استاد برهاني / زمان: 41 دقيقه / حجم : 3.6 مگابايت / mp3

جوان و موسیقی3 / استاد برهاني / زمان: 41 دقيقه / حجم : 3.6 مگابايت / mp3

جوان و موسیقی4 / استاد برهاني / زمان: 42 دقيقه / حجم : 3.6 مگابايت / mp3