سخنرانی سردار قاسمی/ 09دی/ اهواز

بستن


http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1388/9/4/43051_488.jpg

 

منبع : نسل سوم گردان کربلا

 

 
 

این ها را هم اگر دوست داشتی نگاه کن !!!!