مجموعه سخنرانی های شب قدر

بستن


 شب قدر
سخنرانان: جوادی آملی،پناهیان،میرباقری، فاطمی نیاو....
آیت الله عبد الله جوادی آملی

حجه الاسلام عليرضا پناهیان


حجت الاسلام سيد عبدالله فاطمی نیا


پخش دریافت
54:37 2116 شب قدرحجت الاسلام میرباقری


مهران حریرچیان

پخش دریافت
45:34
شب قدراین ها را هم اگر دوست داشتی نگاه کن !!!!